یو پی اس Avio 4000 – 10-40 kVA OnLine – Double Conversion

توضیحات:

دستگاههای  یو پی اس سری Avio4000 ترکیبی ازTHD ورودی پایین و ضریب توان ورودی نزدیک به 1 را در ابعاد بسیار کوچک و مناسب ارائه می کند. مزایا و مشخصات فنی این دستگاهها به شرح زیر است:
سازگاری با برق شهر به دلیل ضریب توان بالا(99/0) وTHD پایین (کوچکتر از 3٪)
هزینه نگهداری پایین به دلیل بالا بودن راندمان و همچنین ساختار با کیفیت دستگاه
توپولوژی Double Conversion که حداکثر حفاظت از مصرف کننده را ایجاد می کند.
تکنولوژی پیشرفته یو پی اس
مدیریت دقیق وضعیت باتری یو پی اس
قابلیت موازی نمودن دستگاهها با یکدیگر وایجاد افزونگیRedundancy
نصب، راه اندازی و کاربری بسیار ساده